TantsuGeen püsib avatuna!

Valitsus on võtnud vastu korralduse, mis lubab alates 25.10.2021 kontrollitud tegevustes osaleda üksnes vaktsineeritud või COVID-19 läbipõdenud täiskasvanuid. Muudatus hõlmab ka täiskasvanute sportimist, seega kehtib ka TantsuGeenis.

Tantsugruppide treenerid võtavad ise oma grupiga ühendust ja leiame parimad lahendused, et kõik saaksid enese eest hoolitsemise eest jätkata.

Kontakttrennides saavad osaleda täites ühe järgmistest tingimustest:

1) ta on alla 18-aastane;

2) tema vaktsineerimine ei ole arsti otsusel võimalik tema tervislikku seisundit arvestades ning ta esitab enne tegevuses osalemist sellekohase tõendi;

3) ta on juhendis sätestatud tingimustel COVID-19 haiguse läbi põdenud, vaktsineeritud, sealhulgas täiendava vaktsiinidoosiga vaktsineeritud, või vaktsineerituga võrdsustatud isik ning esitab enne tegevuses osalemist nimetatud asjaolude kohta tõendi;