Contemporary Jazz (A ja K+E) (Eliisa emapuhkusel alates veebruar 2019. Tunde asendavad Janette ja AnnaMaria)

Contemporary Jazz on segu klassikalise tantsu, jazzi ning kaasaegse tantsu tehnikatest.

Selle tantsustiili aluseks on põhielemendid klassikalisest tantsust, millele kombineeritakse jazzis ning kaasaeges tantsus kasutatavat vabadust ning ka põranda tunnetust. Contemporary jazz on väga väljendusrikas ja dünaamiline tantsustiil, olles kekskendunud musikaalsuse ja emotsiooni väljendamisele läbi liikumise.

Antud tantsustiil on ühtlasi ka otseses seoses konkreetse tunni õpetajaga. Kuna contemporary jazz on väga lai mõiste, siis iga õpetaja läheneb asjale oma kehakeele kaudu.

RIIETUS/JALANÕUD:
Riietus võiks olla eelkõige mugav, jalas sokid või paljajalu.

Registreeri treeningule